Lid worden

Om lid te worden van KV Oerterp dient een aspirant-lid zich aan te melden bij één van de coördinatoren. Het aanmelden bij KV Oerterp dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. het invullen van het aanmeldingsformulier + het toevoegen van 1 goedgelijkende pasfoto. Tevens dient de contributiebetaling te worden geregeld.

Het aanmeldingsformulier incl. 1 pasfoto dient te worden ingeleverd bij het secretariaat van KV Oerterp, Butewei 18 te Ureterp of gemaild te worden naar leden@kvoerterp.nl.

Wil je eerst graag eens een proefles doen? Laat dat dan even weten via het contactformulier.

Een lid is pas gerechtigd te spelen wanneer deze zaken zijn geregeld en door de KNKV een lidnummer is toegekend. Om lid te kunnen worden geldt geen minimum leeftijd. Maar omdat KV Oerterp in competitieverband meedoet vanaf de F-pupillen betekent dit dat een spelend lid ongeveer zes jaar oud moet zijn. Sommige spelertjes zullen echter al op vijfjarige leeftijd mee kunnen doen; dit naar het inzicht van de ouders en de leiding van de F-pupillen.

Contributiebetaling

De inning van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso. Dat wil zeggen dat de vereniging wordt gemachtigd om het bedrag van de contributie te laten afschrijven van de bankrekening van het lid. Bij aanmelding als lid wordt tevens deze machtiging voor automatische incasso getekend.

De contributie wordt per kwartaal of per maand geïncasseerd en bedraagt:

Contributie 2024
Categorie Per jaar Per maand Per kwartaal
Senioren € 240,00 € 20,00 € 60,00
A-junioren € 193,20 € 16,10 € 48,30
B en C Aspiranten € 172,80 € 14,40 € 43,20
D, E en F Pupillen € 157,80 € 13,15 € 39,45
G Korfbal € 128,40 € 10,70 € 32,10
Kangoeroeleden € 30,60 € 2,55 € 7,65
Korfbalfitters € 140,40 € 11,70 € 35,10
Korfbalfit 2 € 61,20 € 5,10 € 15,30

Met ingang van 01-01-2014 is het ook mogelijk om als korfbalfitter lid te worden. Een korfbalfitter neemt alleen deel aan trainingen.

De contributiebedragen zijn gebaseerd op het besluit genomen in de algemene ledenvergadering. Jaarlijks wordt per 1 januari de contributie verhoogd met 2%.

Privacy verklaring KV Oerterp

Korfbalvereniging Oerterp (KV Oerterp) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

KV Oerterp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees in onderstaande link alles over de Privacy verklaring KV Oerterp

druk hierop voor de gehele verklaring

Afmelden als lid

Wil een lid bedanken voor KV Oerterp, dan dient dit, bij voorkeur per mail, te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juni.

Mailadres: leden@kvoerterp.nl

Volgens de statuten van de vereniging is een lid, wanneer hij/zij in de loop van het seizoen bedankt, nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni. Indien een lid zich afmeldt bij KV Oerterp per 1 juli dan is het lid tot 1 september niet speelgerechtigd bij een andere korfbalvereniging.

Overschrijving

Wenst een lid overschrijving naar een andere vereniging dan kan dit, een uitzondering daargelaten, pas met ingang van het nieuwe seizoen.

Boetes

Wanneer een speler tijdens een wedstrijd voor een overtreding wordt beboet, dient deze boete door het lid zelf te worden betaald. Hiervoor ontvangt hij van de penningmeester een nota, welke binnen 14 dagen dient te worden betaald.

De ledenadministratie is in handen van:

Aukje Beijert
Ald Duerswald 3a
9241 WN Wijnjewoude
leden@kvoerterp.nl