Organisatie

Het bestuur is de spin in het organisatorische web van de vereniging en is o.a verantwoordelijk voor het maken van verenigingsbeleid, het beheren van de financiën, het voeren van de ledenadministratie, het verzorgen van voorlichting naar leden en externe betrokken / relatie, het bijeenroepen van de jaarlijkse ledenvergadering en het vertegenwoordigen van de vereniging.

Het bestuur van KV Oerterp bestaat momenteel uit 5 leden.
​Naast het bestuur functioneren 9 commissies, die elk een eigen uitvoerend takenpakket hebben.

Samenstelling van het bestuur:

Algemeen contactadres:  info@kvoerterp.nl

Functie Naam Emailadres
Voorzitter Ids Auke Boersma voorzitter@kvoerterp.nl
Vice-voorzitter
Secretariaat Liesbeth de Wit info@kvoerterp.nl
Penningmeester Sander Veenstra penningmeester@kvoerterp.nl
Beheercommissie beheer@kvoerterp.nl
IOC wedstrijd@kvoerterp.nl

Vergaderschema bestuur 2023/2024

2024
21 februari Met commissies
17 april Met commissies
19 juni Met commissies