Organisatie

Het bestuur van KV Oerterp bestaat momenteel uit 5 leden.
​Naast het bestuur functioneren 9 commissies, die elk een eigen uitvoerend takenpakket hebben.

Samenstelling van het bestuur:

Algemeen contactadres:  info@kvoerterp.nl

Voorzitter Ids Auke Boersma voorzitter@kvoerterp.n
Vice voorzitter vacant
Secretariaat Geertje Kunnen 0512-301206 info@kvoerterp.nl
Penningmeester Sander Veenstra penningmeester@kvoerterp.nl
Beheercommissie beheer@kvoerterp.nl
IOC wedstrijd@kvoerterp.nl

Het bestuur is de spin in het organisatorische web van de vereniging en is o.a verantwoordelijk voor het maken van verenigingsbeleid, het beheren van de financiën, het voeren van de ledenadministratie, het verzorgen van voorlichting naar leden en externe betrokken / relatie, het bijeenroepen van de jaarlijkse ledenvergadering en het vertegenwoordigen van de vereniging.

Vergaderschema bestuur 2022/2023

2023:

Volgt nog