Logo van Ardiso

Met ingang van seizoen 2018/ 2019 vult Ardiso het hoofdsponsorschap in van korfbalvereniging Oerterp/ VKC.

even voorstellen:
Clubman Woudstra met bedrijf Ardiso nu hoofdsponsor KV Oerterp

URETERP – Met het ‘strikken’ van Ardiso Gevelproducten uit Opende beschikt korfbalvereniging Oerterp met ingang van het seizoen 2018-2019 over een derde hoofdsponsor.

Niet voor niets staat het woord ‘strikken’ tussen aanhalingstekens. Dat de firma, gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van kunststof kozijnen, een verbintenis met de blauwhemden uit Ureterp zou aangaan, stond eigenlijk haast vast op het moment dat het bedrijf in 2013 in de registers van de Kamer van Koophandel werd opgenomen.

Want wie noteerde het Handelsregister als eigenaar? Juist, Thys Woudstra, Oerterp-man in hart en nieren. Een flegmatieke gangmaker. Een oudgediende fanaticus met zilverkleurig wapperhaar.

Ardiso – in die naam zijn afkortingen van zijn zoons Arjen en Dirk en het woordje ‘soannen’ samengevoegd – mag dan een betrekkelijk jong bedrijf zijn, Woudstra kent een lange staat van dienst in de kunststofwereld. ,,Hast 38 jier’’, berekent hij.

Na bij verschillende bedrijven in die sector diverse functies te hebben bekleed, was vijf jaar geleden de tijd rijp om al die ervaring te gebruiken voor het opzetten van een eigen onderneming.

Die bestiert hij samen met echtgenote Joke, die zich vooral over de administratieve kant van het werk ontfermt. ,,Ik mei sels graach mei de hannen wurkje.’’

In de praktijk komt dat laatste er steeds minder van: Ardiso groeit als kool en de alsmaar toenemende aanvragen van zowel particulieren, bedrijven, of opdrachten op projectbasis slokken veel van Woudstra’s tijd op. ,,Dan hier ik jonges yn.’’

Voor de naamsbekendheid hoeft Ardiso, dat zijn showroom aan De Wending in Opende heeft, het dus niet te doen, die sponsoruitingen. ,,Wy ha it smoardrok.’’ Nee, Woudstra gaat de verbintenis met KV Oerterp aan omdat hij de club ,,in waarm hert’’ toedraagt.

Hij moet een jaar of dertien, veertien zijn geweest, zo graaft hij in zijn geheugen, toen hij voor het eerst het helderblauwe shirt van Oerterp aantrok. Nog een jaartje of twee en hij is een halve eeuw lid.

Zijn trainer van destijds was Oene van der Iest. Hij herinnert zich chaotische taferelen bij uitwedstrijden. ,,Dan sieten wy mei tolve fan dy bern yn dy Volkswagen Kever fan Oene. Prachtich.’’

Woudstra, die een jaar of drie in het eerste team speelde maar vooral pionierde in ‘de midweek’, maakte de complete metamorfose van de korfbalsport mee. ,,Yn it begjin wie it fjild hast in bunder lân. No is it noch mar in postsegel. En in wedstriid is koarter wurden. Froeger koest dy twa kear 45 minuten yn it swit drave.’’

Dan, droog, zoals clubgenoten Woudstra kennen: ,,In lytser fjild, koartere potsjes. Mar betellest noch wol deselde kontribúsje. Moaie boel, as net?’’