Logo van In memoriam: Rienk van Kammen (1952-2023)

Met verdriet en ontsteltenis heeft korfbalvereniging Oerterp kennisgenomen van het plotse overlijden van clubman Rienk van Kammen (71), zondag 3 december.

Rienk raakte begin jaren negentig betrokken bij onze vereniging, toen dochters Mirjam en Anouk jeugdlid werden. Hij bleek een enthousiaste korfbalvader, maar manifesteerde zich ook al snel in andere geledingen binnen de club.

Zelf had hij een verleden bij buurvereniging VKC in Siegerswoude, waar hij jarenlang met zijn vrouw Cobi – overleden in 2012 – speelde.

Bij KV Oerterp ontpopte hij zich tot veelzijdig vrijwilliger, voor wie niets te veel gevraagd was. Zo werkte hij zich veelvuldig in het zweet met klussen op en rond het sportcomplex en maakte hij nog actief deel uit van de beheerscommissie. Maar evengoed kon je hem vragen voor het fluiten van jeugdwedstrijden of wedstrijden van onze G-korfballers. Hij deed dat met geduld, flair en zichtbaar plezier.

Daarnaast hoorde Rienk bij de vaste kern van supporters die waar mogelijk de wedstrijden van de selectieteams volgde, of die nou in Ureterp waren of ver daarbuiten. Trouw zat hij op de tribune of langs de lijn, ook nadat Mirjam en Anouk na hun verhuizing geen deel meer van Oerterp 1 en 2 meer uitmaakten.

Ook voor andere sportverenigingen in Ureterp, zoals VV Oerterp en kaatsvereniging Op It Fuottenein bleek Rienk een belangrijke vrijwilliger en supporter.

We zullen Rienk verschrikkelijk missen, om zijn niet-aflatende inzet, zijn trouwe aanwezigheid en om wie hij was: een aimabele clubman, vol humor, relativeringsvermogen en bescheidenheid.

We wensen Mirjam en Ron, Anouk en Chris, Rienks kleinkinderen en anderen die hem liefhadden heel veel sterkte toe.